Raamatturäppi on uusi opetusmenetelmä, jonka tavoitteena on antaa Raamatusta kattava yleiskuva ja auttaa sen sisällön tuntemuksessa. Usein lapset muistavat yksittäisiä kertomuksia hyvin, mutta punainen lanka niiden väliltä puuttuu. Raamatturäppi on hauska ja helppo tapa oppia uutta ja kerrata vanhaa.

Raamatturäppi tunnetaan Ruotsissa lapsille suunnattuna Bibeläventyret—metodina. Alkuperäinen idea on Yhdysvalloista, jossa Walk through the Bible – kurssit on tarkoitettu aikuisille.

Raamatturäppi ei suinkaan ole pelkkää räppäämistä vaan se koostuu monesta eri osasta: kuva—ja kertomusmateriaalista, minidraamoista, leikeistä, liikkeistä ja tietysti musiikista. Lapset saavat myös työvihon, johon he voivat palata myöhemmin uudestaan. ”Raamatturäppi—tuokion jälkeen lapset osaavat toistaa tärkeimmät Vanhan testamentin tapahtumat aikajärjestyksessä alle kahdessa minuutissa! Lisäksi he saavat sellaisen viestin, että Raamattu ei ole tylsä ja liian vaikea, vaan siinä on paljon tutkimisen arvoisia asioita”.

Raamatturäppi on pääasiassa suunnattu koulujen 3.—5. luokkalaisille, mutta se soveltuu hyvin myös päiväkerhoon, pyhäkouluun ja rippikouluun. Oppimisessa käytetään kaikkia aisteja, liikettä ja musiikkia. Kouluissa Raamatturäppiin voidaan käyttää aikaa yksi tai kaksi päivää, tai sen voi toteuttaa useassa osassa. Opetuksen voi integroida myös kuvaamataidon, historian ja maantiedon tunteihin.