"Tämä koulupäivä tulee olemaan vähän erilainen
 kuin muut koulupäivät. Ensinnäkään tänään
 ei tarvitse oppia yhtään mitään..."

Vanha Testamentti yhdessä päivässä!

Käymme läpi koko Vanhan testamentin. Päivä alkaa luomisella ja päättyy profetioihin uudesta Messiaasta.

Leikkimällä, räppäämällä sekä liikkeiden ja draaman avulla oppilaat saavat sekä tietoa Vanhan testamentin sisällöstä että ajatuksia mietittäväksi myöhemmin.

10 käskyn räpin avulla opettelemme niitä sääntöjä, joihin perustuu suuri osa maamme laeista sekä eettisistä ja moraalisista arvoista.

Oppilaat saavat 16-sivuisen työvihon, jota täytetään osittain tapahtumapäivänä. Vihko sisältää myös paljon täydentäviä tehtäviä myöhemmille tunneille.

Päivän päättyessä oppilaat osaavat toistaa tärkeimmät Vanhan testamentin tapahtumat aikajärjestyksessä alle kahdessa minuutissa!

Raamatturäpin voi myös jakaa useammalle päivälle. Siihen voidaan sisällyttää lisää draamaharjoituksia, pieniä taideprojekteja tms. Tällaiseen toteutukseen tarvitaan vähintään kaksi koulupäivää, joiden ei tietenkään tarvitse olla peräkkäin.

Mitä materiaaleja tarvitaan?

Luokkahuoneessa tarvitaan piirtoheitin muutaman kalvon näyttämistä varten tai videotykki, niin että materiaalin saa näytettyä suoraan tietokoneelta sekä cd-soitin. Raamatturäpin ohjaajalla on mukanaan kaikki muut tarvikkeet (paitsi kynät oppilaille).

Raamatturäppi voidaan toteuttaa missä tahansa luokkatilassa, jossa pulpetteja voi vähän siirrellä.

Jos Raamatturäppiä yhdistetään muiden oppiaineiden, esimerkiksi kuvaamataidon, kanssa, sovitaan materiaaleista opettajan kanssa erikseen. Tällöin Vanhan Testamentin toteutukseen on tarpeen varata 2 koulupäivää.

Mitä se maksaa?

Raamatturäppi yhtenä päivänä pidettynä maksaa luokan koosta riippuen n.200€. Summaan sisältyy ohjaajan palkkio sekä oppilaiden tehtävävihot ja luokalle annettava diplomi. Joissakin tapauksissa palkkioon joudutaan lisäämään matkakuluja.

Avustusta kustannuksiin voit kysyä vaikka omasta seurakunnastasi tai koulun vanhempainyhdistykseltä.

Jos omassa seurakunnassasi on Raamatturäppi-ohjaaja, on Raamatturäpin toteutus kouluille useimmiten maksuton.